Horeca_indicatorgrip op uw bedrijfsvoering

  • Actueel inzicht per vestiging
  • Grip op kansen en bedreigingen
  • Handig online overzicht
Meer informatie?

Tijd is kostbaar, zeker als het om juridische zaken gaat. De Horeca_indicator helpt u snel te anticiperen. Het online dashboard toont u per vestiging alle relevante gegevens. Actueel en overzichtelijk – u kunt meteen beslissen.

Horeca_indicator is er speciaal voor alerte horecaondernemers.

Deze interessante nieuwe dienst biedt u per vestiging een bondig overzicht van alles wat juridisch relevant is, zowel civiel- als bestuursrechtelijk. Van huurtarieven tot terrasgrootte, voortaan heeft u alle kansen en bedreigingen scherp in het vizier. Dat is het online gemak van Horeca_indicator.

Hoe werkt het?

Succesvol ondernemen vraagt om regie en overzicht, zeker wanneer u meerdere vestigingen aanstuurt. Horeca_indicator geeft u een actueel inzicht in alle juridische aspecten die voor u van belang zijn. De tool wordt gevoed door onze specialisten. Zij volgen de regelgeving en handhaving in de horeca op de voet en relateren deze aan uw situatie. Verandert er iets, dan beoordelen wij direct of hierdoor kansen of risico’s voor u ontstaan. Denk aan arbeids- of huurovereenkomsten, of aan vergunningen. In uw dashboard ziet u vervolgens in één oogopslag wat er per vestiging speelt, nu én in de toekomst. Met Horeca_indicator kunt u reageren zodra dat nodig is.

Voorbeelden

Horeca_indicator toont u de kansen en bedreigingen voor elke individuele vestiging. Enkele voorbeelden:

Nieuw bestemmingsplan

Een nieuw bestemmingsplan kan een bedreiging zijn. Denk aan airco’s die van het dak dienen te worden verwijderd of aan gevolgen voor uw geluidsniveau, omdat een bedrijfswoning een woonbestemming krijgt, met een extra meetpunt als gevolg.

Een nieuw bestemmingsplan kan ook een kans betekenen, bijvoorbeeld wanneer de bestemming in overeenstemming kan worden gebracht met het feitelijk gebruik.

Einde huurtermijn

De huurtermijn loopt af. Dit kan een bedreiging zijn: de verhuurder kan de huurprijs verhogen, of de huurovereenkomst opzeggen omwille van dringend eigen gebruik.

Het einde van de huurtermijn kan ook een kans zijn. U zou zich bijvoorbeeld kunnen inspannen voor een lagere huurprijs.

Nieuw horecabeleid

Er wordt nieuw horecabeleid vastgesteld. Een bedreiging zou kunnen zijn dat de openingstijden worden beperkt.

Een nieuw horecabeleid kan ook kansen met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan uw terras, misschien zijn er kansen om dat te vergroten.

Uw persoonlijke dossier

Daarnaast heeft u toegang tot al uw vergunningen en contracten in uw persoonlijke dossier. Snel en overzichtelijk.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Horeca_indicator en de diverse abonnementsvormen, neem dan contact op met Meester Advocaten. Ook kan er vrijblijvend een afspraak gemaakt worden waarin u persoonlijk alle mogelijkheden krijgt toegelicht.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Horeca_indicator en de diverse abonnementsvormen, neem dan contact op met Meester Advocaten. Ook kan er vrijblijvend een afspraak gemaakt worden waarin u persoonlijk alle mogelijkheden krijgt toegelicht.